Adolescencia: bela ou bestia?

Ode navigationLoading viewer.. Loading viewer..


Loading viewer.. Loading content..
247 Visitas
Ponlo en tu web

Ponlo en tu web

ISABEL CALVO DÍAZ

A adolescencia é unha etapa de transformación, de cambio, de búsqueda da identidade persoal na que a imaxe persoal ten unha grande importancia. Pero, por que a imaxe persoal é tan importante nesta etapa? Que aspectos podemos relacionar coa importancia da imaxe persoal? Que transmitimos coa nosa imaxe? A beleza é un valor superfluo ou ten un sentido máis profundo? Este material que pode ser desenvolvido de maneira interdisciplinar desde varias materias: educación física, bioloxía, educación plástica e visual, ciencias sociais, xeografía e historia, ou ben, pode tratarse nas horas de acción titorial grupal na ESO, parte da realidade dos adolescentes, para permitir unha reflexión critica sobre a beleza, a imaxe persoal e a identidade persoal. A proposta de actividades facilitará a elaboración de conclusións persoais nas que se profundizará sobre aspectos evolutivos das persoas e aspectos que inflúen na nosa imaxe persoal como son: a influencia do lugar e a época, os condicionantes económicos, a saúde e o benestar emocional, a hixiene, a nosa cultura e sociedade e, a necesidade poderosa de formar parte dun grupo e atraer a mirada dos demáis.

Tipo de licencia universal Licencia de Creative Commons
Usuario final tutor
learner
group
Contribuciones
publisher ysacaldi 17/07/2024 author ysacaldi 17/07/2024 author ISABEL CALVO DÍAZ 17/07/2024