Mi metáfora visual

Marta Arias
Mi metáfora visual

 

Imaxe Tea de araña de Marta Arias López, CC/BY-SA

Unha tea de araña semella á rede

 nas que estamos enredados.

Unhos, separados,

 outros, illados

A maioría, 

moi xunguidos e entrelazados!

http://pletamar.blogspot.com.es/2014/04/a-mina-metafora-visual.html