Francesca Aina Pujadas Mestre

  • CLAUER TAULES DE MULTIPLICAR
    Recursos para a aprendizaxe

    Es tracta d'un recurs de suport educatiu molt senzill per poder consultar les taules de multiplicar.