Ikusteko urritasuna - Eguneroko gauzak

Ode navigationLoading viewer.. Loading viewer..


Loading viewer.. Loading content..
14Visitas
Ponlo en tu web

Ponlo en tu web

Sekuentzia didaktiko honen asmoa da ikasleak ikusteko desgaitasuna eragiten duten faktoreak ezagutzea eta zein mailatan gara daitezkeen jakitea da. Halaber, ikusteko desgaitasuna duten pertsonen beharren eta aukeren aurrean ikaslea sentikor agertzea da helburua. Asmoa da ikuspegi positiboa ematea, eta arazoak konpontzeko modura (eragozpen arkitektonikoak, esaterako) mugatzea eta desgaitasun hori duten pertsonekin elkarbizitza normala izan dezagun sustatzea.

Área de conocimiento Educación Cívica
Tipo de licencia universal Licencia de Creative Commons
End user learner teacher tutor
Educative context classroom independent mixed
Uso educativo
mixed high medium 10 - 11 urte medium euskera
Contribuciones
publisher txabi 06/02/2017 publisher isidro 29/09/2011