Som una aula Eco-responsable

Gisela Roca
ecologia
Área de conocimiento
Contexto educativo
49 Visitas
Compartir

Ens preguntem quina incidència tenen les nostres accions en el planeta. Volem conèixer si hi ha realitzem diàriament activitats que son sostenibles.

I per tant, ajuden a cuidar la terra.

Mitjançant el treball cooperatiu establint rols (portaveu, secretari, material, responsable del temps) treballats
prèviament a l’aula. Alumnat en grups de quatre alumnes establert de forma heterogènia i tenint en
compte la diversitat de ritmes d’aprenentatge.

El material necessari: una tauleta per grup i material individual de l’alumnat com llibreta i estoig.

Activitats inicials: Què en sabem?

- Preguntem: podem fer alguna cosa per protegir el planeta? n’estem fent ja alguna?

Recollim les preguntes i per grups les anoten.

… Recull de tota la tasca a un portafoli grupal. 50 minuts.

Activitats de desenvolupament Aprenem nous sabers

- Llegim un article sobre escoles verdes i ecosostenibilitat.

- Tècnica cooperativa 4-2-1 recollim la nostra opinió sobre l’article.

… Recull de tota la tasca al portafoli grupal. 50minuts.

Activitats d’estructuració: Què hem après?

- Elaboren un recull d’accions que desenvolupen a l’escola i/o a casa sostenibles.

- Dues accions per membre del grup.

...Recull del llistat d’accions al portafoli grupal. Dues sessions de 50 minuts

Activitats d’aplicació: Apliquem el que hem après

- Creen un “podcast” amb l’aplicació vocaroo

- Pengen l’audio elaborat a un document penjat al drive del seu classroom.

...Autoavalució individual i grupal sobre la tasca al classroom. Dues sessions de 50 minuts.

 

Més informació a https://dossier.xtec.cat/groca20/